Preview Mode Links will not work in preview mode

20 na 20


Sep 9, 2021

W 2014 roku obchodziliśmy 25-lecie wolności. Polska była wówczas od 10 lat w Unii Europejskiej i od 15 w NATO. Andrzej Stasiuk gorzko podsumowuje ćwierćwiecze w nowej rzeczywistości.