Preview Mode Links will not work in preview mode

20 na 20


Sep 9, 2021

Rozmowa Aleksandry Pawlickiej, w której chorująca na raka Kora, ikona polskiego rocka, szczerze mówi nie tylko o swojej chorobie, ale przede wszystkim o Polsce czasów PiS.