Preview Mode Links will not work in preview mode

20 na 20


Sep 9, 2021

Danuta Wałęsa razem z synem Jarosławem opowiadają Renacie Grochal, jak żyje się z byłym prezydentem, a raczej obok niego lub bez niego. Rozmowa z 2019 roku, gdy Wałęsa jest mocno zaangażowany w obronę deptanej przez władzę konstytucji.