Preview Mode Links will not work in preview mode

20 na 20


Sep 9, 2021

Są w Polsce takie miejsca, gdzie dzieci przelicza się na złotówki. Igor T. Miecik odwiedził je jeszcze przed erą 500 plus.